نهمین دوره مسابقات ریتد باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان

تاریخ ثبت: 1397/07/28

سایت مسابقات

نهمین دوره مسابقات ریتد باشگاهها و دستجات ازاد استان اصفهان

(بپاس تجلیل از پیشکسوت ارزنده استان اقای محسن سیدنا)

 

نوع مسابقات: استانی

تاریخ برگزاری: 25 آبان ماه (1397) روزهای جمعه وتعطیلات رسمی

محل برگزاری: خانه شطرنج

هیات شطرنج استان اصفهان در نظر دارد

نهمین دوره مسابقات ریتد

باشگاهها و دستجات آزاد استان اصفهان

(بپاس تجلیل ازپیشکسوت ارزنده استان آقای محسن سیدنا ) با شرایط زیر برگزار نماید:

 

1 -  هیات شطرنج استان اصفهان مسئول برگزاری مسابقات می باشد.

2-  مسابقات به روش سوئیسی و در 9  دوربرگزار می شود.

3-مسابقات برروی 5 میز برگزار میگردد ،4 میز اول آقایان ومیز5 بانوان . نحوه ارائه ار نج بدین شکل میباشد: میزهای 1 تا 4 آقایان ،میز 5 بانوان(ارنج اصلی محسوب می شود)  میز 6 ذخیره آقایان میز7 ذخیره بانوان

4-  درصورت شرکت چند نفر از بازیکنان یک تیم  درمسابقات مختلف کشوری بازی ها به تعویق نخواهد افتاد.

5- رعایت شئونات اخلاقی ـ اسلامی و ورزشی وحجاب برای بانوان  در طول مسابقات الزامی خواهد بود.

6-اعضای هیأت ژوری مسابقات عبارتند از سرپرستان 3 تیم برتر در هر دور بعنوان اعضای اصلی و دو تیم بعدی بعنوان اعضای علی البدل. 

7- کلیه بازیکنان اصلی و ذخیره و سرپرستان و کاپیتن تیم ها ملزم به دارا بودن  کد عضویت معتبر سیستم جامع فدراسیون خواهند بود.

8-ورودیه مسابقات مبلغ 6000000ریال برای  کلیه تیمها در نظر گرفته شده که بایستی بحساب شماره : 0110529457003 بانک ملی  بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز و فیش مربوطه  در هنگام ثبت نام و ارائه مدارک به هیات تحویل شود.واریز ورودیه قبل از ثبت نام الزامی است.

9-تیم ها مجازبه استفاده از بازیکنان سایر استان ها می باشند.ومحدودیتی در این مورد وجود ندارد.

10-تیم ها حتی الامکان از لباس متحدالاشکل استفاده نمایند.

قوانین مسابقه:

11- مسابقات طبق آخرین قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) مطابق آئین نامه زیر  برگزار خواهد شد.

12-  مسابقات روزهای جمعه وتعطیلات رسمی  از ساعت 15:00  برگزار خواهد شد.

13-شروع  مسابقات از تاریخ  25 آبان ماه خواهد بود و هر هفته جمعه ها  وروزهای تعطیل رسمی پیگیری خواهد شد .  در صورت هر گونه تغییری در تاریخ مسابقات مراتب اعلام خواهد شد. قرعه کشی و نتایج مسابقات نیز از طریق  سایت www.esfahanchess.ir  اعلام می گردد.

                            

جلسه هماهنگی و توجیهی سرپرستان تیمها  و تحویل ارنج اصلی تیمها در مورخه شنبه 19 آبان ماه  راس ساعت 17 در خانهشطرنج اصفهان برگزار خواهد شد.حضور سرپرستان یا نماینده انان در جلسه مذکور الزامی است.

14-برنامه زمانبندی مسابقات:

روز و تاریخ

بعدظهر ساعت 15

25 آبان ماه (جمعه)

هفته اول

2 آذرماه(جمعه)

هفته دوم

(4آذرماه یکشنبه )

هفته سوم

9 آذرماه(جمعه)

هفته  چهارم

16 آذرماه(جمعه)

هفته پنجم

23 آذر ماه(جمعه)

هفته ششم

30 آذرماه ماه(جمعه)

هفته هفتم

7 دی ماه(جمعه)

هفته هشتم

14  دی ماه(جمعه)

هفته نهم

 

 15-نتایج مسابقات برای احتساب ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

16-زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه + 30 ثانیه وقت اضافه به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت  می باشد. ثبت بازی ها تا آخرین حرکت بازی(حرکت به حرکت) اجباری است. هر گونه استثناء بنا به تشخیص سرداور و با تعدیل در زمان بازیکن خواهد بود.

17 -محل برگزاری مسابقات خانه شطرنج واقع در اصفهان – اتوبان چمران – خانه شطرنج خواهد بود.

18-آخرین مهلت ثبت نام و اعلام امادگی کتبی تیمها تا  پایان وقت اداری پنجشنبه 17  آبان ماه خواهد بود .

19- همراه داشتن هر گونه وسایل الکترونیکی ارتباطی مانند موبایل در داخل سالن مسابقات برای کلیه بازیکنان – تماشاچیان و سرپرستان و مربیان اکیدا ممنوع می باشد.

20-زمان تأخیر برای هر بازیکن یا تیم 90دقیقه خواهد بود و در صورت عدم حضور بازیکنان یا تیم ها در موعد مقرر بازیکن یا تیم مزبور بازنده خواهد شد.

   21-  در صورتی که بیش از دو بازیکن یک تیم غایب باشند برای کل تیم باخت 5 بر صفر منظور خواهد شد وبموجب این آئین نامه بازیکن تیم غایب نمی تواند برای قهرمانی میز ، بازی خود را انجام دهد.(برای شروع بازی  حضور 3 بازیکن از یک تیم الزامی است در غیر اینصورت تا به حدنصاب رسیدن تعداد بازیکنان حق نشستن پشت میز را ندارند.)

22-جوائز مسابقات :

·         به تیمهای اول تا سوم کاپ و حکم  قهرمانی تیمی اهداء خواهد شد.

·         به قهرمانان اول میزهای هفتگانه حکم قهرمانی اهداء می گردد.

·         به تیمهای اول تا چهارم جوائز نقدی بشرح زیر اهداء می گردد:

تیم اول:مبلغ30000000ریال             تیم دوم:24000000 ریال              تیم سوم : 18000000 ریال 

 تیم چهارم :مبلغ :12000000 ریال

در صورتیکه تعداد تیمهای شرکت کننده از 12 تیم کمتر باشد جوائز بشرح زیر تعدیل می گردد.

تیم اول : 12800000    تیم دوم:   11800000   تیم سوم: 10000000   تیم چهارم : 7600000

(10% کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد.)

23-پوئن شکنی مسابقات برای تیم های شانس مدال در صورت تساوی امتیازات برای رده بندی نهائی عبارت است از:

الف)Match point (0-1-2)         ب) Gamepoint         ج) رویارویی  مستقیم            ه) تقسیم جوائز

.پوئن شکنی برای قهرمانی میزها در صورت تساوی درصد امتیازات کسب شده به ترتیب اولویت عبارت است از:

 1) جمع امتیازات بازیکن        2)تعداد بردها            3) مقام تیمی             5) مسابقه بلیتس 5 دقیقه ای

(حد نصاب لازم برای قهرمانی میزهای 1 تا 5انجام حداقل 6 بازی و برای میزهای 6 و 7 نیز انجام حداقل 5  بازی خواهد بود.)

24-ارنج هر دور حداکثر تا 30 دقیقه  قبل از  شروع مسابقات (حداکثر تا ساعت 14:30یا بصورت پیامک ویا حضوری باید با امضای کاپیتان یا سرپرست تیم تحویل سرداور داده شود. در غیر این صورت ارنج اصلی(5 میز اول ارنج اصلی) محاسبه می گردد..به هیچ عنوان ارنج تلفنی پذیرفته نیست وفقط از طریق پیامک یا تلگرام قابل قبول خواهد بود.مسئولیت اعلام ارنج بصورت پیامک بر عهده مسئولین تیمها خواهد بود.

25-چنانچه مغایرتی بین ارنج ارئه شده ونحوه نشستن بازیکنان پشت میز مسابقه مشاهده گردید فقط برای میزهایی که با ارنج ارائه شده مغایرت داشته باشند باخت منظور میگردد.

26-مسئولیت هرگونه اشتباه در اعلام ارنج دور به دور و یا استقرار اشتباه بازیکنان  در هر دور بر عهده سرپرست و کاپیتان تیمها خواهد بود. بدیهی است بازیکنانی که بطور اشتباه بر سر میز مسابقه حاضر و بازی کنند بازنده خواهند شد.

27-با توجه به اینکه نتایج هر دور(از دور اول)  برای ارسال به فیده به فدراسیون شطرنج ارسال خواهد شد از کلیه بازیکنان و مسئولین تیمها درخواست می گردد در اسرع وقت و حداکثر تا قبل از شروع دور اول نسبت به اعلام موارد زیر اقدام لازم بعمل اورند :

الف)  تصحیح اسپل بازیکنان فاقد IDفیده   ب) تصحیح مشخصات شامل IDفیده – ریتینگ و اسامی بازیکنان اعلام شده    ج) اعلام دقیق تاریخ تولد کلیه بازیکنان (روز/ماه/سال) بصورت کتبی از سوی مسئولین هر تیم د) اعلام کد معتبر سیستم جامع معتبر بازیکنان

28-.در صورت هر گونه اعتراض به رأی داور، سرپرست یا کاپیتن تیم  بلافاصله پس از اتمام بازی و در همان دور موظف خواهد بود تا اعتراض کتبی خود را به همراه مبلغ 1000000 ریال به سرداور مسابقات تحویل تا هیأت ژوری تشکیل و تصمیم گیری نماید. در غیر این صورت اعتراض وارد نخواهد بود . بدیهی است در صورتی که اعتراض وارده صحیح تشخیص داده شود مبلغ مذکور عودت داده خواهد شد.

29-.سرپرستان یا کاپیتان تیمها بجز در مواردی که قانون تعیین نموده ، حق مداخله در بازی ها را نخواهند داشت .

30-استعمال دخانیات در داخل ساختمان اکیداً ممنوع می باشد.

31-کلیۀ بازیکنان پس از اتمام بازی موظف به اعلام نتیجه بازی و ارائه برگ ثبت امضاء شده خود جهت ثبت نتیجه به داوران می باشند.  

32-کلیه بازیکنان پس از اتمام بازی تماشاچی محسوب می گردند و حسب دستور داوران بایستی سالن مسابقات را ترک نمایند. فقط کاپیتن و در غیاب وی سرپرست تیم ها می توانند در سالن بازیها حضور داشته باشند.

33-تهیه عکس و فیلم تنها در 5 دقیقه اول مسابقات بااطلاع سرداور مسابقات  مقدور می باشد.

34-هر گونه موارد پیش بینی نشده حسب مورد و توسط سرداور مسابقات اعلام خواهد شد.

هیات شطرنج استان اصفهان

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمدصادق نادری
  محمدصادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • آنوشا مهدیان
  آنوشا مهدیان
  مقام اول رده سنی زیر 16 سال 1396
  مقام دوم مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  مقام دوم کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  مقام دوم مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی یزدی
  خشایار رجبی یزدی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • آیدا عباسی
  آیدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان زیر 8 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397
 • محمدپارسا نطنزیان
  محمدپارسا نطنزیان
  قهرمان زیر 10 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397
 • مبین افضل
  مبین افضل
  قهرمان زیر 12 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397
 • علی اسدی اجگردی
  علی اسدی اجگردی
  قهرمان زیر 14 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397
 • کامیار خسروی
  کامیار خسروی
  قهرمان زیر 16 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397
 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397
 • هیات شطرنج شهرستان اصفهان
  هیات شطرنج شهرستان اصفهان
  قهرمان لیگ شهرستانهای تابعه استان اصفهان-1397