نحوه عملکرد ساعتهای شطرنج

تاریخ ثبت مقاله: 1391/09/12

نحوه عملکرد ساعتهای شطرنج

 
 
 

نحوه عملکرد ساعتهای شطرنج

همه ما بر این باوریم که یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در برگزاری هر چه بهتر مسابقات استفاده صحیح و دقیق از ملزومات و ابزار شطرنج میباشد....اجازه دهید بدون هیچ مقدمه ای اشاره ای داشته باشیم به یکی از حسا س ترین و دقیق ترین این ابزارها  یعنی ساعت شطرنج.

امروزه نام ساعت شطرنج مترادف است با ساعت شطرنج دیجیتالی و برگزارکنند گان داوران و همه عوامل اجرایئ به جهت د قت و سرعت  بالا  استفاده از این نوع ساعتها را در دستور کار خود قرار می دهند. بدون شک هر دو گروه عوامل اجرایئ و بازیکنان ملزم به

توانایئ در کار کردن  و تنظیم  بهینه ساعت شطرنج میباشند.

1: عوامل اجرایئ به جهت اداره و کنترل مسابقات 

2: بازیکنان به جهت کاربران اصلی

شاید شما هم روزی شاهد این ما جرا بوده اید که بازیکنی در حین بازی جهت احضار داور به جای متوقف کردن ساعت آن را خاموش کرده ویا در یک بازی برق آسا بازیکن پس از اینکه زمان حریف  پایان یافته به علت عدم آشنایئ  با ساعت مورد استفاده و عدم توانایئ در متوقف کردن ساعت بازی برنده را به مساوی تبدیل کرده. با نهایت تاسف هنوز در مسابقات  مختلف  بازیکنانی را مشاهده میکنیم که برای روشن یا خاموش ویا متوقف  کردن ساعت با مشکل مواجه هستند واین به هیچ وجه در خور وشایسته یک بازیکن شطرنج در دنیای علم و فناوری نیست.

اجازه دهید مروری کوتاه داشته باشیم بر ساعت شطرنج و سپس در ادامه طرز کار وچگونگی تنظیم 3 نوع ساعت متداول و مورد استفاده در مسابقات  شطرنج داخل کشور را برای دوستان عزیزم تشریح خواهم نمود . امید آنکه با کمی دقت در فراگیری  این مهم مشکلات را بر طرف ویا به حد اقل کاهش دهیم.ساعتهای شطرنج دیجیتالی عموما" دارای مشخصاتی به شرح زیر میباشند.

1:دکمه روشن و خاموش

2: تعدادی دکمه تنظیم جهت قرار گرفتن در مد های زمانی  مختلف

3:صفحه نمایش دهنده

4: برنامه های پیش فرض که معمولا" با کد های بخصوص در زیر ساعت بصورت چاپی قابل رویت است.

چنانچه برنامه های پیش فرض را مشاهده کنید به سادگی متوجه خواهید شد که در مقابل هر کد یا شماره شرحی کوتاه از آن برنامه پیش فرض که قبلا" در حافظه یا  آی سی  های  ساعت برنامه ریزی شده آمده است و چنانچه آن کد بخصوص را انتخاب کنید بطور اتوماتیک ساعت شما در این مد خاص  تنظیم  و آماده کار می باشد و کافیست برای شروع دکمه  Start  را  بکار اندازید بطور مثال :

1: Blitz   5 Min

2: Rapid   25 Min

3: Manual set

لازم به یاد آوری است که اکثر مدهای پیش فرض بصورت دستی  نیز قابل تنظیم هستند.

و نکته آخر هم اینکه ساعتهای شطرنج دیجیتا لی نیز مانند هر وسیله  الکترونیکی دیگر حتما" با یک کاتالوگ و یا بروشور ودر داخل بسته بندی  به دست ما می رسند اما نکته مهم اینکه به طور معمول  و بر  سر میز مسابقه بازیکنان به این بروشور راهنما دسترسی ندارند.

 

 

 

ساعت شطرنچ    DGT 2000

 

 

                                                       A          B                 C              D

دکمه روشن و خاموش در قسمت زیر ساعت قرار دارد.

Aکلید کاهش ارقام

Bکلید افزایش ارقام

  Cکلید    Start, Stop

  Dکلید   Enter یاSet

پس از روشن نمودن ساعت معمولا" کد آخرین برنامه تنظیم شده که  قبلا" در حافظه ذخیره شده در صفحه سمت چپ نمایان شده و جهت تنظیم ساعت فقط کافیست کلید   Dیا Enterرا بزنید و برای شروع بازی هم  از کلیدStartیا  C  استفاده کنید .

اکنون فرض کنید پس از روشن نمودن ساعت  در صفحه سمت چپ کد 1 را مشاهده نموده اید که این کد جهت زمان  5 دقیقه  یا  بازی برق آسا تعریف شده . چنانچه  هدف شما بازی با این مد زمانی است  مانند حالت قبل  با زدن کلید Dیا  Set   ساعت آماده و با کلید Cیا Startمیتوانید بازی را شروع کنید . اکنون در همین حالت و پس از روشن نمودن ساعت فرض کنید می خواهید یک بازی  سریع با زمان 2*2 دقیقه داشته باشید  کافیست به سادگی  کد 1 را با کلید افزایش ارقام  به 2 تغییر و با  زدن کلید Set  زمان مورد نظر را انتخاب و با کلید Startبازی را شروع کنید . همان گونه که قبلا" توضیح دادم   کلیه  مد های  زمانی بصورت دستی یا  Manualنیز قابل تنظیم هستند اما یک حالت تنظیم دستی کلی  در کد شماره 3 این ساعت تعریف شده که میتواند در انتخاب مد های  زمانی متفاوت به شما کمک کند .

تنظیم  یک حالت بصورت دستی

فرض کنید میخواهید یک مد زمانی15*2 دقیقه را انتخاب کنید .بهتر است با کد شماره 2 که مخصوص بازیهای سریع تعریف شده شروع کنید پس از انتخاب این کد و زدن کلید Setدر مد زمانی  25 دقیقه  قرار خواهید گرفت . اکنون برای تنظیم بصورت دستی  باید  چند ثانیه انگشت خود را بر روی دکمه Startقرار دهید  مشاهده میکنید که ارقام به حالت چشمک زن قرار گرفته وآماده تنظیم هستند با استفاده از کلید های افزایش و کاهش  ارقام را به طور دلخواه تنظیم  و پس از تنظیم هر شماره دیجیتالی  با زدن کلید Set  به  رقم بعدی رفته و عدد مورد نظر خود را تنظیم نمایید و در پایان  نیز با  چند ثانیه فشردن بر دکمه Set  مد زمانی دلخواه خود را بر صفحه نمایش ساعت خواهید دید .

یک تنظیم دستی  برای مسابقات سریع با ساعت فیشر

کد شماره 18 این ساعت از کدهای بسیار مفید در برگزاری مسابقات سریع  می باشد وبخصوص اینکه با این کد قادر خواهید بود مد های زمانی با  افزایش زمان برای هر حرکت یا همان  ساعت  فیشر معروف را تنظیم کنید . پس از انتخاب کد 18 وزدن کلید Setکلیه ارقام  در دو صفحه نمایش بصورت 0.00میباشند و کافیست برای تنظیم مد زمانی دلخواه خود درست مانند حالت قبل از کلید های تنظیم استفاده کنید با این تفاوت که در این حالت پس از تنظیم آخرین رقم در صفحه سمت راست  نشانگر مجددا" به  ابتدای صفحه سمت چپ رفته و این بار نوبت تنظیم زمان پاداش  برای هر حرکت است .در این حالت حتما" دقت کنید تا بطور مثال بجای  5 ثانیه پاداش به اذاء هر حرکت  5 دقیقه قرار ندهید.پس از تنظیم کامل ساعت و فشردن کلید Setساعت شما  آماده کار وشروع خواهد بود.

کد پیش فرض برای مسابقات فکری استاندارد

کد شماره 17 این ساعت برای مسابقات فکری یا استاندارد با زمان 90 دقیقه به اضافه 30 ثانیه پاداش برای هر حرکت تعریف شده . مد زمانی که اکنون تقریبا" در مسابقات مختلف و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار میگیرد.

 تقریبا" کلیه مدهای زمانی مختلف  بصورت پیش فرض در این ساعت تعبیه شده .حد اکثر سعی خود را بکار برید تا  از کد های پیش فرض استفاده کنید و فقط در مواردی که مد زمانی دلخواه خود را در این لیست ندارید از حالت تنظیم دستی استفاده کنید.

ساعت شطرنج   PQ 9903   

 

 

 

 

                                                                                     

           A            B             C           D          E                          

 

 

Aکلید افزایش ارقام

Bکلید روشن و خاموش ( ON/OFF)

Cکلید  STARTو تنظیم ارقام

Dکلید OKیا SET

Eکلید کاهش ارقام

 

بر طبق تعریف  کلی ساعتهای شطرنج  دیجیتالی این مدل ساعت نیز دارای تعدادی برنامه پیش فرض و تعریف شده در حافظه میباشد که بصورت کدهای مشخص در قسمت زیر ساعت

قابل مشاهده است . کاملا" طبیعی است که تولید کننده گان کدهای متفاوتی را برای ساعت  ساخته شده خود تعریف کرده باشند   بطور مثال کد شماره 3 در ساعت مدل DGT 2000

که در مرحله قبلی توضیح دادم یک برنامه تنظیم دستی بود اما در این مدل این کد برای زمان

3 دقیقه به اضافه 2 ثانیه پاداش تعریف شده ,  همچنین این مدل دارای سوت  یا ALARM

می باشد و چنانچه آن را غیر فعال نکنید در 10 ثانیه پایانی  شما  را از کمبود زمان آگاه  میسازد.

در مورد دکمه  Bیا  روشن و خاموش کردن ساعت دقت کنید  ,   جهت روشن نمودن ساعت کافی است این دکمه را فقط یکبار لمس کنید اما برای خاموش کردن باید  چند ثانیه انگشت خود را روی این دکمه بصورت ثابت قرار دهید ,  عملکرد بقیه دکمه ها تقریبا" در تمامی مدل ها یکی است و فقط ممکن است محل قرار گرفتن دکمه ها تغییر کرده باشد . و اکنون چند نمونه تنظیم.

 

 

تنظیم بر اساس کدهای پیش فرض

با دکمه  B  ساعت را روشن کنید اکنون یکی از کدهای پیش فرض را بصورت چشمک زن در وسط صفحه نمایش مشاهده میکنید ,با دکمه های افزایش و کاهش ارقام کد مورد نظر را روی عدد 1 تنظیم کنید این کد برای زمان 5 دقیقه یا بازی برق آسا تعریف شده  سپس با فشردن دکمه Dیا OKساعت آماده کار و با فشردن دکمه  یا  STARTمیتوانید بازی را شروع کنید ,دقت کنید  در قسمت بالایی و سمت راست کد برنامه یک شمایل  به شکل مثلث مشکی رنگ مشاهده میکنید ,با هر بار فشردن  دکمه  OKاین شمایل ظاهر یا محو میشود که به منزله فعال یا غیر فعال بودن  سوت یا همان ALARM ساعت است.

در مثال بعدی با انتخاب کد شماره 2 مد زمانی 25 دقیقه را در تنظیمات خود خواهید دید فراموش نکنید پس از انتخاب کد مورد نظر با زدن کلید  Cیا  OK  ساعت آماده کار و با کلید  START  شروع بکار خواهد نمود.

چنانچه قبلا" توضیح دادم کلیه مد های زمانی بصورت دستی نیز قابل تنظیم هستند ,برای مثال در مورد کد شماره 2 یا همان زمان 25 دقیقه میتوانید بصورت دستی یا Manualاز همین کد برای تنظیماتی مثل زمان 20 ,15 ,10 دقیقه ویا هر زمان دلخواه دیگر استفاده کنید

 

یک تنظیم دستی برای مسابقات سریع با ساعت فیشر

در شروع این بخش اشارهای داشتم  به کد شماره 3 که برای زمان 3 دقیقه به اضافه 2 ثانیه پاداش یا همان  ساعت فیشر تعریف شده بود ,فرض کنید میخواهید زمان 15 دقیقه و 2 ثانیه پاداش را در ساعت خود داشته باشید  پس از انتخاب کد شماره 3 با فشردن کلید Dیا OK   ساعت شما آماده کار است اما با زمان پیش فرض ,جهت تنظیم زمان 15 دقیقه انگشت خود را برای چند ثانیه روی دکمه  یا START  بصورت ثابت قرار دهید  مشاهده میکنید ارقام بصورت چشمک زن و از ابتدای صفحه نمایش آماده تنظیم هستند اکنون با کلیدهای افزایش یا کاهش (+  - ) رقم مورد دلخواه را تنظیم  و با  هر تنظیم و فشردن کلید  بسادگی به رقم بعدی رفته وتنظیمات را تا انتها انجام دهید  در این حالت فقط کافی است عدد 3 را به 15 تغییر دهید زیرا در کد افزایش زمان 2 ثانیه بصورت پیش فرض در حافظه ساعت ذخیره شده و نیازی به تنظیم مجدد نیست اما چنانچه هدف شما افزایش زمانی متفاوت از این و بطور مثال 5 ثانیه باشد پس از تنظیم  زمان اصلی  15 دقیقه در هر دو طرف صفحه نمایش نشانگر مجددا" به ابتدای اولین رقم  سمت چپ ساعت رفته با این تفاوت که این بار نوبت تنظیم  زمان پاداش  یا همان ساعت  فیشر است و به سادگی و باکلیدهای تعریف شده میتوانید این کار را انجام دهید ,حتما" دقت کنید تا به هنگام تنظیم  زمان پاداش  مثلا" به جای تنظیم  5 ثانیه افزایش به اذاء هر حرکت  5 دقیقه قرار ندهید

زمان استاندارد 90 دقیقه + 30 ثانیه پاداش

اگر به خاطر داشته باشید  در ساعت مدل DGT 2000   برای تنظیم زمان استاندارد 90 دقیقه +30 ثانیه از کد شماره 17 استفاده نمودیم ,در این مدل  کد شماره 5 برای این مد زمانی تعریف شده و بسادگی می توانید برای برگذاری مسابقات فکری از این کد استفاده کنید

 

3 مد زمانی دیگر !!!!

کد 6     30دقیقه + 10 ثانیه پاداش

کد 7     5 دقیقه + 3 ثانیه پاداش

کد 25   تنظیم جهت زمان با محدودیت حرکت مانند 2 ساعت برای 40 حرکت  + زمان پاداش و  باز یاد آور می شوم  کلیه  مد های زمانی  بصورت دستی  قابل تنظیم  هستند. در هر حال با اندکی دقت در استفاده از دکمه ها به راحتی کلیه مد های زمانی قابل تنظیم هستند .

 

  

   ساعت شطرنج  مدل  Ghadir kish                                                                                    

                                                                                                            LED

 

                               A                         B                C      

                                                                                                  

دکمه روشن و خاموش(  (ON/OFFدر قسمت  زیر ساعت قرار دارد

Aدکمه افزایش یا تنظیم ارقام

Bدکمه OKیا    SET

Cدکمه  START

اگر از بازیکنانی هستید که بعد از هر حرکت در اطراف سالن  قدم می زنند  چراق قرمز رنگ کوچکی  (LED)   که در قسمت بالای  هر صفحه نمایش  قرار دارد به شما کمک خواهد کرد تا از فاصله چند متری نوبت خود را تشخیص دهید . مانند مدل های قبلی کد

برنامه های پیش فرض در قسمت  زیر ساعت بصورت چاپی قابل رویت است.

این مدل ساعت سا خت داخل به جهت تنظیم شاید یکی از ساده ترین در نوع خود به شمار آید

و با وجود 8 برنامه پیش فرض کلیه مد های زمانی قابل استفاده در مسابقات مختلف را پشتیبانی می نماید.

تنظیم با کد های پیش فرض

پس از روشن نمدن ساعت کد انتخابی شما در صفحه سمت چپ بصورت چشمک زن قابل مشاهده است و بطور مثال اگر کد شماره 1 را  مشاهده میکنید فقط کافیست با فشردن دکمه OKساعت را در حالت آماده و با زدن دکمهSTARTبازی را شروع کنید .

به همین ترتیب کد شماره 2 برای زمان 25 دقیقه و کد شماره 3 برای یک تنظیم دستی  تعریف شده. مانند مدل های قبلی این ساعت نیز قابلیت تنظیم دستی را جهت مدهای زمانی مختلف دارا می باشد.

بطور مثال اگر قصد تنظیم  ساعت برای  زمان 2*2 دقیقه را دارید کافیست تا در همان کد پیش فرض 1 که برای زمان 5 دقیقه تعریف شده  انگشت خود را برای چند لحظه روی دکمه STARTقرار دهید و با چشمک زن شدن ارقام  و با دکمه افزایش ارقام دلخواه خود را تنظیم و با فشردن دکمه OKبه رقم بعدی رفته و تنظیم خود را انجام دهید و پس از تنظیم هر دو صفحه نمایش و فشردن دکمه STARTساعت را آماده کار نمائید .

به همین ترتیب مثلا" برای بازیهای سریع با زمان ثابت (بدون افزایش زمان) میتوانید از کد پیش فرض 2 یا همان زمان 25 دقیقه استفاده کنید و بطور مثال میتوانید تنظیماتی  نظیر10*2 15*2 یا 20* 2 دقیقه  را  بصورت دستی  در ساعت خود داشته باشید .

تنظیم زمان سریع با افزایش زمان (فیشر)

با کد شماره 7 این مدل ساعت میتوانید کلیه زمانهای دلخواه خود را  همراه با افزایش زمان پاداش یا همان ساعت فیشر معروف تنظیم  نمائید  طرز کار درست مانند  تنظیم  در زمانهای ثابت است با این تفاوت که پس از تنظیمات اصلی  نشانگر ساعت مجددا" به اولین رقم سمت چپ رفته  و اکنون آماده تنظیم  زمان افزایش می باشد حتما" دقت نمائید تا در این مرحله  بطور مثال  بجای 5 ثانیه  افزایش زمان  5 دقیقه قرار ندهید و به هر حال صفحه نمایش 3 رقمی  تقریبا" در تمامی مدل ها راهنمای شما خواهد بود . پس از تنظیم کامل با فشردن دکمه STARTساعت شما آماده کار می باشد .

تنظیم  90 دقیقه +30 ثانیه پاداش 

کد شماره 6 این ساعت برای زمان  استاندارد 90 دقیقه + 30 ثانیه افزایش زمان  بصورت پیش فرض تعریف شده و به راحتی  و در اکثر مسابقات فکری میتوان از این مد زمانی استفاده نمود . همچنین چنانچه قصد برگزاری  مسابقات  فکری با تعداد حرکت مشخص در زمانی  مشخص را دارید  کد شماره 8 این ساعت قابلیت تنظیم  تا 4 دوره زمانی  همراه با  شمارنده حرکات را دارا می باشد  مانند  یک بازی فکری ( 2 ساعت یرای 40 حرکت و 1 ساعت برای ادامه  بازی ).

بهنام بهبهانی

نقل از ماهنامه شطرنج

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال کشور 1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -216
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • محمدصادق نادری
  محمدصادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • آنوشا مهدیان
  آنوشا مهدیان
  مقام سوم زون 3.1 اسیا
  مقام اول بانوان کشور - 1397
  مقام اول رده سنی زیر 16 سال کشور 1396
  مقام دوم مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  مقام دوم کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  مقام دوم مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • طناز ازلی
  طناز ازلی
  مقام دوم بلیتس دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام اول سریع دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام سوم بانوان کشور در سال 1397
  مقام دوم مسابقات آسیایی رده سنی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  مقام اول زیر 12 سال استان - 1398
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی یزدی
  خشایار رجبی یزدی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • آیدا عباسی
  آیدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 8 سال استان - 1398
  قهرمان زیر 8 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397

 • ارین اعتمادی
  ارین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 14 سال استان - 1398

 • پرنیا فتوحی
  پرنیا فتوحی
  قهرمان زیر 8 سال دختران - 1396
 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397

 • فریدون مختاری
  فریدون مختاری
  مقام سوم سریع 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398
  مقام سوم بلیتس 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398

 • احمد یزدان دوست
  احمد یزدان دوست
  مقام دوم سریع بالی 65 سال پیشکسوتان کشور - شهرکرد 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  شایان ایمن
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021