یازدهمین دوره مسابقات لیگ باشگاهها ودستجات آزاد استان با قهرمانی تیم اوا صنعت مهر چهلستون خمینی شهر به پایان رسید.

تاریخ ثبت: 1400/09/06

یازدهمین دوره مسابقات لیگ باشگاهها ودستجات آزاد استان با قهرمان اوا صنعت مهر چهلستون خمینی شهر به پایان رسید.

 

لینک مسابقات

 

تازدهمین دوره مسابقات لیگ باشگاهها ودستجات آزاد استان 1400 با قهرمانی تیم اوا صنعت مهر چهلستون خمینی شهر به پایان رسید.

تیم اوا صنعت با کسب 28.5 امتیاز موفق به کسب مقام اول شد.

تیم های پیشگام نوین شهرضا با 24.5 امتیاز و اکادمی شطرنج ذهن برتر اصفهان با 23.5 امتیاز بترتیب در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند. 

تیمهای هیات شطرنج شهرستان اصفهان و نجف اباد نیز هر کدام با 22 امتیاز مشترکا در مکان چهارم جای گرفتند.

نوجوانان هیات شطرنج شهرستان اصفهان نیز با 21.5 امتیاز مکان ششم را از ان خود نمود.

قهرمانان میزهای ششگانه نیز بشرح زیر تعیین شدند:

قهرمان میز ۱  مسعود شرافتی از تیم الف نجف اباد 

قهرمان میز ۲ علی صفیری از اوا صنعت مهر چهلستون خمینی شهر 

قهرمان میز ۳ اشکان ارلی از اکادمی ذهن برتر اصفهان

قهرمان میز ۴ ستایش حیدری از اندیشه اصفهان

قهرمان میز ۵ ماهان کوهی از نونهالان ذهن برتر اصفهان

قهرمان میز ۶ مهدین احمدی از خانه شطرنج فولادشهر

 

لینک مسابقات


هیات شطرنج استان اصفهان درنظردارد

یازدهمین دوره مسابقات لیگ باشگاهها ودستجات آزاد استان اصفهان رابپاس تجلیل از پیشکسوت

ارزنده استان آقای احمد یزداندوست (اصلاحیه)

با شرایط ذیل برگزار نماید:

1- هیات شطرنج استان اصفهان مسئول برگزاری مسابقات می باشد.

2- مسابقات به روش سوئیسی و در 9 دور برگزار می شود.

3- مسابقات برروی 4 میز برگزار میگردد، 3 میز اول آقایان و میز4 بانوان.

در ارنج اصلی 3 میز اول از اقایان و میز ۴ از بانوان و میز5 از اقایان و میز ۶ هم از بانوان تشکیل خواهد شد. (میز5 ذخیره آقایان ومیز6 ذخیره بانوان)

 درصورت شرکت چند نفر از بازیکنان یک تیم درمسابقات مختلف کشوری بازی ها به تعویق نخواهد افتاد.

5- رعایت شئونات اخلاقی ـ اسلامی و ورزشی وحجاب برای بانوان  در طول مسابقات الزامی خواهد بود.

6- اعضای هیأت ژوری مسابقات عبارتند از سرپرستان 3 تیم برتر در هر دور بعنوان اعضای اصلی و دو تیم بعدی بعنوان اعضای علی البدل.

7- کلیه بازیکنان اصلی و ذخیره و سرپرستان و کاپیتن تیم ها ملزم به دارا بودن  کد عضویت معتبر سیستم جامع فدراسیون خواهند بود.

8- ورودیه مسابقات مبلغ 9000000 ریال برای کلیه تیمها درنظر گرفته شده که بایستی  به شماره کارت مجازی

6037-9975-9925-7038

بانک ملی  بنام هیات شطرنج استان اصفهان واریز و فیش مربوطه  در هنگام ثبت نام و ارائه مدارک به هیات تحویل شودواریز ورودیه قبل از ثبت نام الزامی است.

9- تیم ها مجازبه استفاده از بازیکنان سایر استان ها می باشند. (هرتیم فقط یک بازیکن-ملاک سیستم جامغ).

10- تیم ها حتی الامکان از لباس متحدالاشکل استفاده نمایند.

11-رعایت کامل پروتکل های بهداشتی وزدن ماسک درطول مسابقات برای بازیکنان وهمراهان اجباریست.درصورت تخلف بازیکنان سرداور مسابقات برای متخلفین حتی پس از اتمام بازی  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدکرد.(حتی باخت)

12-ثبت نام تیم ها ازطریق سایت هیات شطرنج استان اصفهان انجام میگیرد.

 

قوانین مسابقه:

13- مسابقات طبق آخرین قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) مطابق آئین نامه زیر برگزار خواهد شد.

14-شروع مسابقات از تاریخ  20 آبان ماه خواهد بود. قرعه کشی و نتایج مسابقات نیز از طریق سایت www.esfahanchess.ir اعلام می گردد.

جلسه هماهنگی و توجیهی سرپرستان تیمها  و تحویل ارنج اصلی تیمها در مورخه سه شنبه 18 ابان  راس ساعت 18 در خانه شطرنج اصفهان برگزار خواهد شد.حضور سرپرستان یا نماینده انان در جلسه مذکور الزامی است.

15- برنامه زمانبندی مسابقات:

روز و تاریخ

صبح 9:30

بعد از ظهر 17

20 آبان ماه (پنجشنبه)

-

دوراول

21ابان ماه(جمعه)

دور دوم

دور سوم

27 آبان ماه(پنج شنبه)

-

دورچهارم

28 ابان ماه (جمعه)

دورپنجم

دورششم

4 آذرماه(پنج شنبه)

-

دورهفتم

5 آذرماه (جمعه)

دورهشتم

دورنهم

 

اختتامیه مسابقات پس از دور پایان روز جمعه 5 آذرماه برگزار می شود.

16- نتایج مسابقات برای احتساب ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.

17- زمان بازی برای هر بازیکن 90دقیقه + 30 ثانیه وقت اضافه به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت  می باشد. ثبت بازی ها تا آخرین حرکت بازی(حرکت به حرکت) اجباری است. هر گونه استثناء بنا به تشخیص سرداور و با تعدیل در زمان بازیکن خواهد بود.

18 - محل برگزاری مسابقات خانه شطرنج واقع در اصفهان –اتوبان چمران –خانه شطرنج خواهد بود.

19- آخرین مهلت ثبت نام و اعلام امادگی کتبی تیمها تا  پایان وقت اداری  دوشنبه 17 ابان ماه خواهد بود .

20- همراه داشتن هر گونه وسایل الکترونیکی ارتباطی مانند موبایل در داخل سالن مسابقات برای کلیه بازیکنان –تماشاچیان و سرپرستان و مربیان اکیدا ممنوع می باشد.

21 زمان تأخیر برای هر بازیکن یا تیم 60دقیقه از زمان شروع بازیها خواهد بود و در صورت عدم حضور بازیکنان یا تیم ها در موعد مقرر بازیکن یا تیم مزبور بازنده خواهد شد.

22- در صورتی که بیش از یک بازیکن یک تیم غایب باشند برای کل تیم باخت4 بر صفر منظور خواهد شد وبموجب این آئین نامه بازیکن تیم غایب نمی تواند برای قهرمانی میز ، بازی خود را انجام دهد.

بنابراین بازیکنان حاضر در سالن از تیمی که بیش از یک بازیکن انها غایب باشد تا زمان حاضر شدن حداقل ۳ بازیکن از ان تیم اجازه بازی نخواهند داشت.

 

23-جوائز مسابقات :

·        به تیمهای اول تا سوم کاپ و حکم قهرمانی تیمی اهداء خواهد شد.

·        به قهرمانان اول میزهای ششگانه حکم قهرمانی اهداء می گردد.

درصورتیکه تعدادتیم های شرکت کننده بیشتر از 16 باشد:

·        به تیمهای اول تا چهارم جوائز نقدی بشرح زیر اهداء می گردد:

تیم اول:مبلغ42000000ریال     تیم دوم:36000000 ریال     تیم سوم : 30000000 ریال   

  تیم چهارم :مبلغ :24000000 ریال

در صورتیکه تعداد تیمهای شرکت کننده از 16 تیم کمتر باشد جوائز بشرح زیر تعدیل می گردد.

تیم اول : 36000000   تیم دوم:   30000000   تیم سوم: 24000000  تیم چهارم : 18000000

(10% کل جوائز بعنوان مالیات کسر خواهد شد.)

 

24-پوئن شکنی مسابقات برای تیم های شانس مدال در صورت تساوی امتیازات(گیم پوینت) برای رده بندی نهائی عبارت است از:

الف)مچ پوینت(0-1-2-3)برای هر برد تیمی 3 – هر مساوی 2 – هر باخت 1 و هر باخت فورفیت صفر امتیاز منظور می شود       ب) تعداد برد بیشتر تیمی    ج) رویارویی  مستقیم      ه) تقسیم جوائز

 

25-پوئن شکنی برای قهرمانی میزها در صورت تساوی درصد امتیازات کسب شده به ترتیب اولویت عبارت است از:

1) جمع امتیازات بازیکن       2)تعداد بردها           3) مقام تیمی           5) مسابقه بلیتس 5 دقیقه ای

(حد نصاب لازم برای قهرمانی میزهای 1 تا ا4نجام حداقل 6 بازی و برای میزهای 5و6 نیز انجام حداقل 5  بازی خواهد بود.)

 

26-ارنج هر دور حداکثر تا  یک ساعت قبل از شروع زمان اعلام شده در جدول زمان بندی بصورت پیامک (با شماره سرپرست یا کاپیتن تیم ) برای سرداور مسابقات آقای عباسعلی وحید دستجردی  بشماره تماس(09132138387)ارسال و یا بصورت کتبی تحویل شود  . در غیر این صورت ارنج اصلی (4میز اول ارنج اصلی) محاسبه می گردد. به هیچ عنوان ارنج تلفنی پذیرفته نیست و فقط از طریق پیامک یا ارائه حضوری قابل قبول خواهد بود.مسئولیت اعلام ارنج بصورت پیامک بر عهده مسئولین تیمها خواهد بود.در صورت ارسال پیامک برای اطمینان از دریافت ارنج توسط سرداور تاییدیه پیامک برای ارسال کننده ارسال خواهد شد.در غیر اینصورت ارسال کننده پیام باید پیگیری لازم را در زمان مناسب و قبل از اتمام زمان اعلام ارنج تیم بعمل اورد.

27-چنانچه مغایرتی بین ارنج ارئه شده ونحوه نشستن بازیکنان پشت میز مسابقه مشاهده گردید برای میزهایی که با ارنج ارائه شده مغایرت داشته باشند باخت منظور میگردد.در صورتیکه ۲ یا بیشتر از ۲ نفر از بازیکنان در میزهای اشتباه مستقر شوند بدلیل انکه برای بازیکنان مذکور در میزهای خودشان باخت فورفیت درج می گردد برای تیم هم مانند بند ۲۳ عمل  شده و باخت منظور می گردد.مگر انکه هنوز حرکتی انجام نشده و ساعتی زده نشده باشد.

28-مسئولیت هرگونه اشتباه در اعلام ارنج دور به دور و یا استقرار اشتباه بازیکنان  در هر دور بر عهده سرپرست و کاپیتان تیمها خواهد بود. بدیهی است بازیکنانی که بطور اشتباه بر سر میز مسابقه حاضر و بازی کنند بازنده خواهند شد.

29-با توجه به اینکه نتایج هر دور(از دور اول) برای ارسال به فیده به فدراسیون شطرنج ارسال خواهد شد از کلیه بازیکنان و مسئولین تیمها درخواست می گردد در اسرع وقت و حداکثر تا قبل از شروع دور اول نسبت به اعلام موارد زیر اقدام لازم بعمل اورند :

الف)  تصحیح اسپل بازیکنان فاقد IDفیده  ب) تصحیح مشخصات شامل IDفیده –ریتینگ و اسامی بازیکنان اعلام شده   ج) اعلام دقیق تاریخ تولد کلیه بازیکنان بدون IDو ریتینگ (روز/ماه/سال) بصورت کتبی از سوی مسئولین هر تیم د) اعلام کد معتبر سیستم جامع معتبر بازیکنان

30-در صورت هر گونه اعتراض به رأی داور، سرپرست یا کاپیتن تیم  بلافاصله پس از اتمام بازی و در همان دور موظف خواهد بود تا اعتراض کتبی خود را به همراه مبلغ 1500000 ریال به سرداور مسابقات تحویل تا هیأت ژوری تشکیل و تصمیم گیری نماید. در غیر این صورت اعتراض وارد نخواهد بود . بدیهی است در صورتی که اعتراض وارده صحیح تشخیص داده شود مبلغ مذکور عودت داده خواهد شد.

31-.سرپرستان یا کاپیتان تیمها بجز در مواردی که قانون تعیین نموده ، حق مداخله در بازی ها را نخواهند داشت .

32-استعمال دخانیات در داخل ساختمان اکیداً ممنوع می باشد.

33-کلیۀ بازیکنان پس از اتمام بازی موظف به اعلام نتیجه بازی و ارائه برگ ثبت امضاء شده خود جهت ثبت نتیجه به داوران می باشند.

34-کلیه بازیکنان پس از اتمام بازی تماشاچی محسوب می گردند و حسب دستور داوران بایستی سالن مسابقات را ترک نمایند. فقط کاپیتن و در غیاب وی سرپرست تیم ها می توانند در سالن بازیها حضور داشته باشند.

35-تهیه عکس و فیلم تنها در 5 دقیقه اول مسابقات بااطلاع سرداور مسابقات  مقدور می باشد.

36-هر گونه موارد پیش بینی نشده حسب مورد و توسط سرداور مسابقات اعلام خواهد شد.

37-توافق به تساوی در هر زمانی از بازی مجاز است. بشرطی که طرفین هر کدام حداقل10 حرکت در صفحه انجام داده باشند.

38-سرپرستان یا کاپیتن تیمها در پایان بازی تیم خود موظف به امضا و تایید نتیجه کلی تیم خود در برگه ثبت نتایج مسابقات می باشند. در غیر اینصورت مسپولیت هر گونه اشتباه بر عهده ایشان خواهد بود.

39-کلیه بازیکنان در طول انجام بازیهای خود برای ترک سالن مسابقه بایستی حتما با داوران هماهنگ نمایند.

بازیکنان میتوانند درصورت هرگونه سوال روزهای شنبه ودوشنبه ازساعت 9 الی 13 با شماره 03135685100 تماس حاصل فرمایند

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  مربیگری تیم ملی تونس در سال 2022(1400)
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال کشور 1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -2016
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • استاد فیده آنوشا مهدیان
  استاد فیده آنوشا مهدیان
  کسب عنوان نایب قهرمانی بانوان کشور در اسفند 1400- کرمانشاه
  مقام سوم جوانان زیر 20 سال بانوان - سریلانکا 2021
  مقام سوم نوجوانان المپیاد جهانی زیر 16 سال - 2019
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی زیر 16 سال گرجستان - 2018
  مقام سوم زون 3.1 اسیا -2019
  مقام اول بانوان کشور - 1397
  مقام اول رده سنی زیر 16 سال کشور 1396
  مقام دوم مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  مقام دوم کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  مقام دوم مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • استاد فیده طناز ازلی
  استاد فیده طناز ازلی
  نایب قهرمانی تیمی و سوم انفرادی دانشجویان اسیا(آنلاین) اندونزی - 2020
  مقام دوم بلیتس دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام اول سریع دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام سوم بانوان کشور در سال 1397
  مقام دوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • محمدصادق نادری
  محمدصادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  مقام اول زیر 12 سال استان - 1398
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی یزدی
  خشایار رجبی یزدی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • آیدا عباسی
  آیدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 8 سال استان - 1398
  قهرمان زیر 8 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397

 • ارین اعتمادی
  ارین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 14 سال استان - 1398

 • پرنیا فتوحی
  پرنیا فتوحی
  قهرمان زیر ۱۲ سال شهرستان اصفهان - 1400
  قهرمان زیر 8 سال دختران - 1396

 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397

 • فریدون مختاری
  فریدون مختاری
  مقام سوم سریع 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398
  مقام سوم بلیتس 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398

 • احمد یزدان دوست
  احمد یزدان دوست
  مقام دوم سریع بالی 65 سال پیشکسوتان کشور - شهرکرد 1398
 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  قهرمان زیر ۸ سال پسران شهرستان اصفهان - 1400
 • پویان نان اور
  پویان نان اور
  قهرمان زیر 10 سال پسران شهرستان اصفهان - 1400
 • ارشام فاطمی
  ارشام فاطمی
  قهرمان زیر 12سال پسران شهرستان اصفهان - 1400
 • ماهان کوهی
  ماهان کوهی
  قهرمان زیر 14 سال پسران شهرستان اصفهان - 1400
 • روژین کربلاییان
  روژین کربلاییان
  قهرمان زیر ۸ سال دختران شهرستان اصفهان - 1400
 • رز اکبری
  رز اکبری
  قهرمان زیر 10 سال دختران شهرستان اصفهان - 1400
 • پرنیا فتوحی
  پرنیا فتوحی
  قهرمان زیر 12 سال دختران شهرستان اصفهان - 1400
 • آیسان نان آور
  آیسان نان آور
  قهرمان زیر14 سال دختران شهرستان اصفهان - 1400
 • رومینا علیخانی
  رومینا علیخانی
  قهرمان زیر 16 سال دختران شهرستان اصفهان - 1400
 • جمشاه حقایق
  جمشاه حقایق
  قهرمان شهرستان اصفهان - استاندارد اقایان-1400
 • منصور باصری
  منصور باصری
  قهرمان برق آسا شهرستان اصفهان - آقایان 1400
 • مائده یوسفیان
  مائده یوسفیان
  قهرمان سریع بانوان شهرستان اصفهان - ۱۴۰۰
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  دوم تیمی زیر 14 سال اسیا - انلاین 2021
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021