فهرست ریتینگ اول ماه ژوئن منتشرشد

۱۲ خرداد ۱۳۹۷

 

لیست جدید ماهانه فدراسیون جهانی شطرنج منتشر شد

بر این اساس در بخش استاندارد"مگنوس کارلسن" قهرمان حال حاضر جهان با 2843 واحد ریتینگ در صدر برترین شطرنجبازان جهان در بخش استاندارد قرار دارد.

 "فابیانو کاروانا"آمریکایی با 2816 واحد ریتینگ و "شهریار ممدیارف" آذربایجانی با 2808 واحد ریتینگ در رده رده های دوم و سوم برترین شطرنجبازان جای گرفتند.

 "دینگ لیرن"، "ولادیمیر کرامنیک"، "ماکسیم وشیه"، "آنیش گیری" ، "سرگی کاریاکین" ، "وسلی سو" و "هیکارو ناکامورا" در رده های چهارم تا دهم ایستادند.

در بخش استاندارد برترین شطرنجبازان بانوی جهان "هو یفان" با 2658 واحد همچنان صدرنشین است.

"جو ونجون"با 2568 واحد ریتینگ در رده دوم قرار دارد و "آنا موزیچوک" با 2564 واحد در رده سوم ایستاد.

"سارا سادات خادم الشریعه " با 2425 واحد ریتینگ با سه پله صعود در رده سی و هشتم برترین شطرنجبازان بانوی جهان جای گرفته است.

در بخش استاندارد شطرنجبازان کشورمان "پرهام مقصودلو" با 2638 واحد ریتینگ درصدر قرار دارد.

"سیدمحمد امین طباطبایی" با 2587 واحد ریتینگ در رده دوم قرار دارد و "پویا ایدنی"با 2572 واحد در جایگاه سوم ایستاد.

"علیرضا فیروزجا"، "احسان قائم مقامی"، "امیررضا پوررمضانعلی" ، "مسعود مصدق پور" ، "شاهین لرپری زنگنه" ، "آرین غلامی" و "سید جواد علوی" در رده های بعدی جای گرفتند.

در بخش استاندارد شطرنجبازان بانوی کشورمان "سارا سادات خادم الشریعه" با 2425 واحد ریتینگ در صدر جدول قرار دارد.

"آتوسا پورکاشیان" با 2333 واحد ریتینگ در رده دوم قرار دارد و "مبیناعلی نسب"با 2281 واحد در جایگاه سوم ایستاد.

"غزل حکیمی فرد"، "میترا حجازی پور" ، "هانیه خلجی"، "مطهره اسدی" ، "آناهیتا زاهدی فر" ، "درسا محمد ابراهیم خان" و "وصال حامدی نیا"در رده های بعدی جای گرفتند.

"ایران" با میانگین 2542 در رده بیست و هشتم جهان قرار گرفت.

ایران در آسیا همچنان در رتبه سوم قرار دارد.

کشورمان در ابتدای سال 2015با میانگین 2479 در رده 51 جهان و ششم آسیا قرار داشت.

ایران هم اکنون 8459 بازیکن ریتینگ دار و در مجموع 31571 بازیکن داری شناسه فدراسیون جهانی شطرنج دارد.