دیدار نوروزی مهندس پهلوان زاده با وزیر ورزش و جوانان

رئیس فدراسیون شطرنج با حضور در وزارت ورزش و جوانان دیدار نوروزی با وزیر ورزش و جوانان داشت.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، مهندس مهرداد پهلوان زاده روز پنجشنبه در محل وزارت ورزش و جوانان حضور یافت و دیدار نوروزی با دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان داشت.

 

در دیدار مهندس پهلوان زاده ضمن تبریک عید باستانی گزارشی مختصر در خصوص آخرین وضعیت فدراسیون شطرنج و رویدادهای پیش روی این فدراسیون ارایه کرد.

 

وزیر ورزش و جوانان نیز در این دید و بازدید نوروزی برای ورزشکاران در سال پیش رو آروزی موفقیت کرد.