آموزش نکات داوری

تاریخ ثبت مقاله: 1396/12/13

وضعیتی را که مشاهده می‌کنید درمسابقه بلیتس هفتگی با زمان ۳ دقیقه با افزایش زمان ۲ ثانیه، در روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۹۶ درمحل فدراسیون شطرنج اتفاق افتاده است. 

 

سیاه در وضعیت بد به ناچار با وزیر خود درخانه های d1وh5به شاه سفید  کیش دائم می داد. در حالی که وضعیت حداقل سه بار تکرار شده بود،طبق گفته داور، وی آماده بود که بعد از پنج بار تکرار حرکت ،بازی را مساوی اعلام کند.

عملا طبق مشاهده داور و بر اساس وضعیت بالا، اگر سیاه برای آخرین بار در d1کیش می داد و سفید شاه خود را در خانه  h2قرار می داد، وضعیت ۵ بار تکرار می شد و داور قصد داشت که بازی را مساوی اعلام کند. اما بعد از کیش Qh5...، سفید شاه خود را به جای قرار دادن در g1به اشتباه وبا حرکت غیرقانونی در خانه f1می گذارد وسیاه بلافاصله با Qd1اعلام مات می کند.

طبق گفته داور، وی قصد داشت بعد از حرکت غیرقانونی سفید بلافاصله مداخله کند وسفید را جریمه کند، اماسیاه بلافاصله با حرکت خود حریف را مات کرد وفرصت مداخله کردن داور را از وی گرفت و درصفحه شطرنج مات ایجاد شد.

پرسش این است که نتیجه درست بازی چیست وداور چه تصمیم صحیحی باید بگیرد؟

۱ -اولین موضوع این است که این مسابقه با نظارت ناکافی داور بوده و بازی باید طبق پیوست ب-۴ انجام گیرد، که تمام پیوست الف -۴ بر آن حاکم است.

۲ - سیاه به هردلیلی از حق قانونی خود برای اعلام کردن حرکت غیرقانونی حریف استفاده نکرده است. [مانند بازی کارلسن - اینارکف، که کارلسن از حق قانونی خود برای اعلام حرکت غیرقانونی  حریف استفاده نکرد و حرکت  غیرقانونی حریف را با حرکت قانونی خود پاسخ داد و وضعیت را قانونی کرد]

اگر سیاه حرکت غیرقانونی حریف را به داور اعلام می کرد و مات نمی کرد، طبق قوانین جدید که از اول ژانویه۲۰۱۸ اعمال می‌شود داور باید یک دقیقه بازیکن خاطی را جریمه می کرد[یعنی یک دقیقه به زمان سیاه اضافه می شد]، و بازی ادامه می یافت و در ادامه بازی بعد از تکرار حرکت برای پنجمین بار، داور آماده می شد که بازی را بعداز Qd1 Kh2مساوی اعلام کند. اما به هر دلیل،سیاه آگاهانه یا ناآگاهانه از این حق خود که به ضررش تمام می شد وبازی مساوی می شد استفاده نکرد وبا حرکت قانونی خود حریف را مات کرد.

ماده الف-۴ می گوید :

"چنانچه داور مشاهده کند که عملی طبق ماده ۷-۵-۱ ، ۷-۵-۲ ، ۷-۵-۳ یا ۷-۵-۴ انجام گرفته است. [منظور انواع حرکت‌ها وعمل غیر قانونی است که در ماده های مذکور به تفصیل شرح داده شده است] باید طبق ماده ۷-۵-۵ عمل کند [یعنی برای اولین حرکت غیرقانونی بازیکن جریمه زمانی اعمال شود وبرای دومین حرکت غیرقانونی همان بازیکن باخت اعلام شود] ،مشروط بر این که حریف حرکت بعدی اش را انجام نداده باشد. چنانچه داور مداخله نکند،حریف مجاز است که ادعا کند،مشروط بر این که حریف حرکت بعدی خود را انجام نداده باشد. اگر حریف ادعا نکند و داور مداخله نکند،حرکت غیر قانونی باید پابرجا بماند و بازی ادامه خواهد یافت. به محض این که حریف حرکت بعدی خود را انجام داد،حرکت غیر قانونی را نمی توان اصلاح کرد مگر این که با توافق بازیکنان و بدون مداخله داور باشد."

درنتیجه؛طبق ماده مذکور سیاه برنده بازی است.

"ابوالقاسم نجیب "


سیاه در وضعیت بد به ناچار با وزیر خود درخانه های d1 وh5 به شاه سفید  کیش دائم می داد. در حالی که وضعیت حداقل سه بار تکرار شده بود،طبق گفته داور، وی آماده بود که بعد از پنج بار تکرار حرکت ،بازی را مساوی اعلام کند. 
عملا طبق مشاهده داور و بر اساس وضعیت بالا، اگر سیاه برای آخرین بار در d1 کیش می داد و سفید شاه خود را در خانه  h2 قرار می داد، وضعیت ۵ بار تکرار می شد و داور قصد داشت که بازی را مساوی اعلام کند. اما بعد از کیش Qh5...، سفید شاه خود را به جای قرار دادن در g1 به اشتباه وبا حرکت غیرقانونی در خانه f1 می گذارد وسیاه بلافاصله با Qd1 اعلام مات می کند.
طبق گفته داور، وی قصد داشت بعد از حرکت غیرقانونی سفید بلافاصله مداخله کند وسفید را جریمه کند، اماسیاه بلافاصله با حرکت خود حریف را مات کرد وفرصت مداخله کردن داور را از وی گرفت و درصفحه شطرنج مات ایجاد شد. 
پرسش این است که نتیجه درست بازی چیست وداور چه تصمیم صحیحی باید بگیرد؟
۱ -اولین موضوع این است که این مسابقه با نظارت ناکافی داور بوده و بازی باید طبق پیوست ب-۴ انجام گیرد، که تمام پیوست الف -۴ بر آن حاکم است. 
۲ - سیاه به هردلیلی از حق قانونی خود برای اعلام کردن حرکت غیرقانونی حریف استفاده نکرده است. [مانند بازی کارلسن - اینارکف، که کارلسن از حق قانونی خود برای اعلام حرکت غیرقانونی  حریف استفاده نکرد و حرکت  غیرقانونی حریف را با حرکت قانونی خود پاسخ داد و وضعیت را قانونی کرد]
اگر سیاه حرکت غیرقانونی حریف را به داور اعلام می کرد و مات نمی کرد، طبق قوانین جدید که از اول ژانویه۲۰۱۸ اعمال می‌شود داور باید یک دقیقه بازیکن خاطی را جریمه می کرد[یعنی یک دقیقه به زمان سیاه اضافه می شد]، و بازی ادامه می یافت و در ادامه بازی بعد از تکرار حرکت برای پنجمین بار، داور آماده می شد که بازی را بعداز Qd1 Kh2 مساوی اعلام کند. اما به هر دلیل،سیاه آگاهانه یا ناآگاهانه از این حق خود که به ضررش تمام می شد وبازی مساوی می شد استفاده نکرد وبا حرکت قانونی خود حریف را مات کرد.
ماده الف-۴ می گوید :
"چنانچه داور مشاهده کند که عملی طبق ماده ۷-۵-۱ ، ۷-۵-۲ ، ۷-۵-۳ یا ۷-۵-۴ انجام گرفته است. [منظور انواع حرکت‌ها وعمل غیر قانونی است که در ماده های مذکور به تفصیل شرح داده شده است] باید طبق ماده ۷-۵-۵ عمل کند [یعنی برای اولین حرکت غیرقانونی بازیکن جریمه زمانی اعمال شود وبرای دومین حرکت غیرقانونی همان بازیکن باخت اعلام شود] ،مشروط بر این که حریف حرکت بعدی اش را انجام نداده باشد. چنانچه داور مداخله نکند،حریف مجاز است که ادعا کند،مشروط بر این که حریف حرکت بعدی خود را انجام نداده باشد. اگر حریف ادعا نکند و داور مداخله نکند،حرکت غیر قانونی باید پابرجا بماند و بازی ادامه خواهد یافت. به محض این که حریف حرکت بعدی خود را انجام داد،حرکت غیر قانونی را نمی توان اصلاح کرد مگر این که با توافق بازیکنان و بدون مداخله داور باشد."
درنتیجه؛طبق ماده مذکور سیاه برنده بازی است.
"ابوالقاسم نجیب "

نظرات

نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

حامیان


قهرمانان
 • استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  استاد بزرگ شاهین لرپری زنگنه
  مربیگری تیم ملی تونس در سال 2022(1400)
  کسب عنوان برترین بازیکن جوان آسیا از سوی فدراسیون شطرنج آسیا (2016)
  شرکت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشور وراه یابی به فینال مسابقات در سال 1396
  نایب قهرمانی لیگ برتر باشگاهای کشوربه همراه تیم ذوب آهن وکسب مقام اول (میز1) در سال 1395
  کسب اخرین نورم استاد بزرگی در مسابقات المپیادجهانی به همراه تیم ملی بزرگسالان
  کسب مقام سوم قهرمانی جهان در رده سنی زیر 18 سال -2016
  کسب مدال طلای تیمی قهرمانی جهان در المپیاد زیر 16 سال 2015 - مغولستان
  کسب عنوان قهرمانی اسیا در رده سنی زیر 16 سال - 2015(کره جنوبی)
  کسب مقام دوم مشترک اوپن گرجستان 2015
  کسب اولین نورم استادبزرگی در تیرماه 94 (بلغارستان)
  کسب عنوان استادی بین المللی در فروردین 94(تایلند)
  کسب عنوان سومی تیمی مسابقات المپیاد جهانی 2014 مجارستان
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 16 سال -2014- هند
  کسب مدال تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2014
  کسب مدال برنز تیمی مسابقا بین المللی قونیه ترکیه 2013
  مقام دومی قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 14 سال - ایران 2013
  مقام دوم تيمي و كسب مدال نقره ميز 5 در المپياد جهاني زير 16 سال (تركيه - 2012)
  مقام اول تیمی مسابقات قونیه - ترکیه 2012
  قهرمان اسیا در رده سنی زیر 14 سال سريلانكا و کسب مدال تیمی زیر 14 سال
  کسب مدال نقره تیمی سریع زیر 14 سال سریلانکا 2012
  مقام چهارم (مشترک با سوم ) جهان زیر 12 سال برزیل 2011
  قهرمان اسيا زير 12 سال فیلیپین 2011
  مقام ششم جهان زیر 12 سال 2010 یونان
  مقام هفتم جهان زیر 10 سال ترکیه 2009
  قهرمان اسيا زیر 10 سال 2009 هند و همچنین طلای تیمی زیر 10 سال
  مقام اول كشور در رده سني زير 12 سال
  مقام چهارم مسابقات زیر 14 سال قهرمانی جهان 2011
  قهرمان کشوردر سال 90-1389
  کسب مدال طلای asean ویتنام 2009 و اخذ عنوان استادی فیده
  کسب مدال تیمی زیر 10 سال - ویتنام 2008

 • استاد بین المللی نیما جوانبخت
  استاد بین المللی نیما جوانبخت
  کسب مقام سوم اسیا در رده سنی زیر 20 سال - 2015 قرقیزستان
  کسب مقام قهرمانی کشور در رده سنی زیر 20 سال - 1394
  کسب مقام دومی مسابقات سریع و چهارمی متعارف قهرمانی اسیا - رده سنی زیر 18 سال -ایران 2013
  كسب مقام دوم تيمي در مسابقات المپياد جهاني زير 16 سال (استانبول 2012)
  مقام چهارم زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام اول اسيا در مسابقات سريع و بليتس زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا (2012 سريلانكا)
  مقام ششم مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر 16 سال 2011
  قهرمان جشنواره سراسری کشور در سال 90
  مدال نقره زیر 16 سال اسیا فیلیپین 2011
  نفر سوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال
  مدال برنز تیمی المپیاد جهانی2011 - مدال طلای انفرادی المپیاد جهانی 2011
  مدال طلای تیمی مسابقات ازاد ترکیه 2011

 • استاد فیده آنوشا مهدیان
  استاد فیده آنوشا مهدیان
  کسب عنوان دوم بلیتس غرب آسیا در قرقیزستان-2022
  کسب عنوان نایب قهرمانی بانوان کشور در اسفند 1400- کرمانشاه
  مقام سوم جوانان زیر 20 سال بانوان - سریلانکا 2021
  مقام سوم نوجوانان المپیاد جهانی زیر 16 سال - 2019
  مقام سوم تیمی المپیاد جهانی زیر 16 سال گرجستان - 2018
  مقام سوم زون 3.1 اسیا -2019
  مقام اول بانوان کشور - 1397
  مقام اول رده سنی زیر 16 سال کشور 1396
  مقام دوم مسابقات سریع آسیا رده سنی زیر 20 سال 1396
  مقام دوم کشور مرحله اول ودوم رده سنی زیر 14 سال 1395
  مقام دوم مرحله اول کشور رده سنی زیر 20سال 1395
  مقام سوم رده سنی زیر 14 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر ١٢سال _ 1392

 • استاد فیده طناز ازلی
  استاد فیده طناز ازلی
  کسب عنوان قهرمانی بانوان کشور - خرداد ۱۴۰۳
  کسب عنوان اول تیمی قهرمانی دانشجویان جهان -بلژیک 2022
  نایب قهرمانی تیمی و سوم انفرادی دانشجویان اسیا(آنلاین) اندونزی - 2020
  مقام دوم بلیتس دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام اول سریع دختران زیر 18 سال کشور - 1398
  مقام سوم بانوان کشور در سال 1397
  مقام دوم تیمی مسابقات المپیاد جهانی زیر 16 سال 2017
  مقام سوم سریع قهرمانی آسیا رده سنی زیر 16 سال 2017
  قهرمان کشور دررده سنی زیر16سال دختران 1395
  نایب قهرمان رده سنی زیر 15 سال دختران مدارس اسیا و کسب عنوان wcm - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 14 سال - 1393

 • هستی خسروی
  هستی خسروی
  مقام دوم زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام دوم زیر 12 سال استان - 1398
  مقام دوم رده سنی زیر 10 سال کشور 1396
  کسب عنوان سومی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 8 سال -2016
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان رده سنی زیر 6 سال جشنواره کشور - 1392

 • ارشیا محمدیان سیچانی
  ارشیا محمدیان سیچانی
  مقام سوم زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  قهرمان رده سنی زیر ۱۴ سال مسابقات استاندارد قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  قهرمان مسابقات زیر ۱۴ سال سریع قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام دوم رده سنی زیر ۱۲ سال مسابقات برق آسای قهرمانی کشور - تهران 1401
  مقام سوم مسابقات برق اسای آسیایی در رده سنی زیر ۱۲ سال در بالی اندنزی - 2022
  قهرمان زیر 10سال استان - 1398

 • استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  استاد فیده بانوان پرنیان عباسی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 12 سال کشور در سال 1391
  کسب مقام اول مشترک و عنوان استادي فيده مسابقات اسه ان در مسابقات اسه ان 2012
  مقام دوم قهرمانی کشور در رده زیر 10سال- سال 90-1389

 • استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  استاد فیده بانوان مائده یوسفیان
  قهرمان زیر ۱۴ سال کشور در سال ۱۴۰۳
  کسب مقام دومی جهان در رده سنی زیر 12 سال - گرجستان 2022
  قهرمان سریع بانوان شهرستان اصفهان - 1400
  اول تیمی زیر 12 سال اسیا - 2021- انلاین
  مدال برنز زیر 10 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 10 سال استان - 1398
  مقام سوم زیر 8سال جام اینده سازان کشور -اردیبهشت 1397

 • رامیلا واگوهیان
  رامیلا واگوهیان
  مقام سوم زیر 18 سال 1396
  کسب مقام سوم بازیهای سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 15 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 20 سال دختران - 1394
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 18 سال - 1393
  مقام سوم قهرمانی کشور - رده سنی زیر 14 سال - 1392
  مقام دوم زیر 8سال کشور در سال 1388

 • فاطمه مشهدی
  فاطمه مشهدی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر ۱۶ سال در سال ۱۴۰۲
  نایب قهرمان مسابقات سریع زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۲
  مقام اول کشور در رده سنی زیر 12 سال - 1398
  مقام اول زیر 12 سال استان - 1398
  مقام سوم رده سنی زیر 10 سال 1396
  کسب عنوان دومی مسابقات سریع مدارس اسیا در رده سنی زیر 9 سال دختران - تهران 2016
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال دختران - 1394
  قهرمان کشور در جشنواره کشوری رده سنی زیر 6 سال - تهران - 1392

 • محمدصادق نادری
  محمدصادق نادری
  قهرمان مسابقات اماتوزی اسیا- اصفهان 2016
  نایب قهرمان رده سنی زیر 14 سال پسران - 1394

 • علیرضا آقائی
  علیرضا آقائی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 18 سال کشور در سال 1391
  مقام دوم تيمي زير 16 سال اسيا(سريلانكا2012)
  نفر دوم مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی زیر 16 سال در سال 90-1389
  تکرار مقام دوم رده سنی زیر 16 سال کشور - سال 91-1390

 • امیرحسین بادکوبی
  امیرحسین بادکوبی
  کسب مقام سوم رده سنی زیر 14 سال کشور در سال 1391
  كسب مقام اول اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان -1391)
  نایب قهرمان مسابقات زیر 20 سال کشور در سال 1391
  مقام سوم در رده سنی زیر 12 سال در سال 90-1389

 • محسن ترکان
  محسن ترکان
  نایب قهرمان مسابقات اماتوری اسیا- اصفهان 2016
 • اشکان ازلی
  اشکان ازلی
  نایب قهرمان کشور در رده سنی زیر 16 سال(1392) و راهیابی به مسابقات قهرمانی اسیا(2014)
 • فراز قلعه دار
  فراز قلعه دار
  نايب قهرمان اوپن زنده ياد دكتر نوابي (كرمان - 1391)
  قهرمان کشور در سال 1390 (رده سنی زیر 20سال)

 • کیارش نجفی
  کیارش نجفی
  1390- مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا2011
  قهرمان استات اصفهان در رده سنی زیر 16 سال - 1394

 • خشایار رجبی یزدی
  خشایار رجبی یزدی
  مقام سوم تیمی دانش اموزان اسیا - 2011
 • امید کریمی
  امید کریمی
  دارنده مدال برنز قهرمانی کشور کم بینایان و نابینایان - 1395 رامسر
 • عسل کاظم زاده
  عسل کاظم زاده
  کسب عنوان بهترین بازیکن ریتینگ دار زیر 1900 بانوان اماتوری اسیا- اصفهان 2016
  قهرمان استان در رده سنی زیر 12 سال - 1393
  راهیابی به فینال قهرمانی کشور بانوان (انتخابی تیم ملی بزرگسالان)1393
  قهرمان استان در رده سني زير 10 سال دختران -1391
  قهرمان استان در رده سنی زیر 20 سال دختران - سال 1390
  مقام هفتم رده سنی زیر 10 سال کشور - سال 91-1390
  مقام چهارم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی زیر 8 سال 90-1389

 • آیدا عباسی
  آیدا عباسی
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390 و قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران
  نفر چهارم کشور در رده سنی زیر 10 سال 91-1390
  قهرمان استان در رده سنی زیر 10 سال دختران

 • آرش جعفری قورتانی
  آرش جعفری قورتانی
  قهرمان کشور در رده سنی زیر 8 سال - 1398
  قهرمان زیر 8 سال استان - 1398
  قهرمان زیر 8 سال پسران(شهرستان اصفهان) - 1397

 • ارین اعتمادی
  ارین اعتمادی
  مدال برنز زیر 14 سال کشور - 1398
  مقام اول زیر 14 سال استان - 1398

 • پرنیا فتوحی
  پرنیا فتوحی
  قهرمان زیر ۱۲ سال شهرستان اصفهان - 1400
  قهرمان زیر 8 سال دختران - 1396

 • فریدون مختاری
  فریدون مختاری
  مقام سوم سریع 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398
  مقام سوم بلیتس 50تا65 پیشکسوتان کشور - شهرکزد 1398

 • احمد یزدان دوست
  احمد یزدان دوست
  مقام دوم سریع بالای 65 سال پیشکسوتان کشور - شهرکرد 1398
 • شایان ایمن
  شایان ایمن
  دوم تیمی زیر 14 سال اسیا - انلاین 2021
  قهرمان استان زیر 10 سال 1396
  نایب قهرمان استان زیر 12 سال 1397
  قهرمان استان زیر 12 سال 1398
  نایب قهرمان کشور زیر 14 سال 1399
  نایب قهرمان اسیا زیر14 سال 2021

 • امیر محمد نوروزی
  امیر محمد نوروزی
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۰ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مقام اول زیر ۱۲ سال شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲
  مقام سوم زیر ۱۰ سال شهرستان اصفهان در سال ۱۴۰۲
  قهرمان زیر ۸ سال پسران شهرستان اصفهان - 1401
  قهرمان زیر ۸ سال پسران شهرستان اصفهان - 1400

 • آرش نظریان
  آرش نظریان
  مقام سوم رده سنی زیر ۱۶ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳
  مدال برنز زیر 8 سال استان - 1398

 • ارسلان بزرگزاد
  ارسلان بزرگزاد
  قهرمان بلیتس زیر ۸ سال کشور در سال ۱۴۰۲
 • رضا علی اکبری قهرمان پیشکسوتان شهرستان اصفهان - ۱۴۰۳
  رضا علی اکبری قهرمان پیشکسوتان شهرستان اصفهان - ۱۴۰۳
  کامبیز برزیده دوم
  حسینقلی جوکار سوم